Kasa fiskalna novitus raport miesieczny

Pomimo, iż potrzeba posiadania kasy fiskalnej novitus deon w realizacji gospodarczej tworzy coraz szerszą rzeszę przedsiębiorców, wciąż są możliwe wedle obowiązujących przepisów rozwiązania z obecnego obowiązku.

Utrata odpowiednia do takiego rozwiązania, może działać około 100 tysięcy polskich podatników. Od 1 marca 2015 roku obowiązek podawania tych narzędzi dotyczy między innymi podatników świadczących usługi z zakresu naprawy silników, usługi fryzjerskie, kosmetyczne, usługi połączone z wyżywieniem, usługi prawnicze, doradztwa podatkowego oraz lekarzy. Więc kto tak faktycznie nie pragnie być kasy fiskalnej? Między innymi zajmują one zwolnień przedmiotowych, przysługujących do danych czynności. Podatnik wykonujący prace zwolnione przedmiotowo nie wymaga ich dostrzegać na kasie fiskalnej. Kto nie pragnie być kasy fiskalnej: dostawa usługi lub świadczeń z działu usług nadawczych, usług internetowych, usług połączonych z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, energią elektryczną, parą wodną, paliwa gazowe, wodą w sytuacje naturalnej, usługi powiązane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne, usługi połączone ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych, usługi powiązane z obróbką odpadów, usługi powiązane z przetwarzaniem odpadów niebezpiecznych, usługi połączone z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych, transport kolejowy, publiczny i podmiejski, usługi pocztowe i kurierskie, usługi w obszarze noclegów, usługi dostarczane przez hotele, motele i pensjonaty,usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe, usługi fizyczne oraz ubezpieczeniowe, wynajem oraz pomocy zarządzania nieruchomościami, usługi związane z biegiem rynku nieruchomości, czynności notarialne, usługi powiązane z utrzymaniem porządku, usługi administracji publicznej, usługi archiwów, organizacje członkowskie, usługi świadczone przez organizacje i systemy eksterytorialne.

Podatnicy wykonujące przedmioty wysoko wymienione, mogą także mieć ze zwolnienia przedmiotowo-podmiotowego. Podstawa do tego zdjęcia przysługuje ze powodu na strukturę sprzedaży podatnika. Jeśli obrót z prac wymienionych istniał w poprzednim roku ponad 80% całości obrotu, podatnik może korzystać ze zdjęcia z kas dla całości sprzedaży.