Kasa fiskalna z terminalem platniczym

Popełnianie błędów to odpowiednia rzecz. Wiedzą o tym dodatkowo ustawodawcy, którzy umożliwili podatnikom skorygowanie błędnie wystawionych dokumentów sprzedażowych, a jeszcze deklaracji, bez potrzebie ponoszenia dużych konsekwencji. Możliwość taka jest ponadto w przypadku rejestrowania sprzedaży na kwocie fiskalnej. Gdy tworzy więc wyglądać korekta na kwocie fiskalnej?

Przy sprzedaży na sprawę osób fizycznych, jakie nie prowadzą działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych konieczne jest ewidencjonowanie każdej sprzedaży na kwocie finansowej i wydawanie do niej paragonu. Przychody włącza się w KPiR na bazie raportów okresowych. Błędy powstałe przy wystawianiu paragonów fiskalnych dotyczą zwykle: wysokości podatku od artykułów natomiast pomocy, daty lub kwoty sprzedaży, liczby produktów albo usług. Sprowadza się również, że rolki do waluty finansowej na jakich publikowane są paragony przytną się w sumie ważnej i źle wydrukują dowód dokonanych zakupów. W wypadku rejestrowania sprzedaży na kasie bardzo skomplikowane i uciążliwe jest wówczas, że transakcji zapisanej na kwocie finansowej nie da się wycofać ani poprawić przy zastosowaniu funkcji prostych w ostatnim urządzeniu. Do końca marca 2013 roku nie było wielkie, w jaki metoda należy postąpić w sukcesie wystąpienia błędu na rachunku fiskalnym. W działalności opracowano pewne mechanizmy, których wykorzystywanie popierały urzędy, ale czynienia też posiadały nieoficjalny charakter. Od 1 kwietnia 2013 roku w rozporządzeniu dotyczącym kas fiskalnych znalazły się zapisy, które charakteryzują tę myśl. Od kwietnia 2013 roku podatnicy rejestrujący sprzedaż przy pomocy kasy fiskalnej muszą robić dwie ewidencje - ewidencję zwrotów oraz reklamacji i ewidencję oczywistych błędów. Przepisy nie określają, jak powinny one przypominać, opisują oraz dane, jakie wymagają się w nich odkryć. Obie są dopasowane do korygowania sprzedaży zamkniętej w myśli kasy, a druga z nich będzie wprowadzana w wypadku ww. błędów. W kierunku anulowania paragonu potrzebne jest zrobienie odpowiedniego tekstu do rejestru pomyłek obejmującego: wartość brutto i podatek źle zarejestrowanej sprzedaży, krótki opis winy i jakości pomyłki wraz z oryginałem paragonu.