Lampy przeciwwybuchowe

Oznaczenie EX jest specjalnym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które stosowane stanowi dla urządzeń oraz sposobów ochronnych albo ich fragmentów i popularni.

instalacje zraszaczowe Instalacje zraszaczowe | GRUPA WOLFF

W układzie ze grubymi rozbieżnościami w poziomie bezpieczeństwa w terenach Unii Europejskiej, zapadła opinia o ujednoliceniu obowiązujących wartości w poszczególnych krajach członkowskich. Jednolite prawa pozwoliły na wiele spokojniejszy i mocniejszy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Rozwiązania, która objawiła się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem oraz urządzeń, jakie są dane do aktywności w obecnych strefach należy wspomnieć o dwóch podstawowych zasadach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w dziale ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn oraz ochronnych systemów, które przeznaczone są do praktyce w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne chcenia w dziale ochrony i bezpieczeństwa ludzi na zajęciach, na których może spotkać atmosfera zagrożenia wybuchem. Wszystkie dania EX, powinny być ściśle oznaczone oraz przejść szereg testów, jakie zawierają na celu wyeliminować każdą wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Polska wzięła w 2003 roku, ściśle znaczą i uściślają zasady prac oraz oznaczania tego typu urządzeń. Nic na fakt Atex znajdziesz tutaj.