Strefy zagrozenia terrorystycznego

ATEX – jest zatem rada Unii Europejskiej. Definiuje wymagania zasadnicze, które musi robić wszystek towar, dany do wykorzystywania w dziedzinach, jakie są zagrożone wybuchem. Wymagania szczegółowe nastawione są w granicach związanych z tą zasadą. I wymagania, które nie są uregulowane ani dyrektywą ani normami potrafią być tematem regulacji wewnętrznych, które wchodzą w drugich krajach członkowskich.

Procedura Regulacje też nie mogą lecz być inne z informacją, natomiast nie mają odpowiednia podnosić jej oczekiwań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE przymusza nas do oznakowania CE. Tak a każdy towar "ATEXowy", który stał oznaczony symbolem Ex musiał na starcie zostać przez producenta oznakowany znakiem CE. A też przejść procedurę czy jest kompatybilny z aktywnym udziałem "strony trzeciej", jeżeli producent wykorzystał moduł inny, niż moduł A.

Ujednolicenie przepisów Ponieważ niejednolite przepisy, jakie dotyczą bezpieczeństwa w możliwości krajach UE były duże ograniczenia w swobodnym przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi, postanowiono ujednolicić te przepisy. W sukcesie urządzeń używanych do służby w powierzchniach, które są zagrożone wybuchem dnia 23 marca 1994 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej ogłosili dyrektywę 94/9/EC ATEX, która wniknęła w bycie 1 lipca 2003 roku. Wprowadzona również dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 – która była nazywana także ATEX USERS. Dotyczyła minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, w pomieszczeniach pracy, w jakich możemy dotrzeć na atmosferę wybuchową. Pierwsza dyrektywa została wprowadzona w działanie teraz w 2003 roku. Druga dyrektywa została uchwalona przez Ministerstwo Gospodarki, Akcji i Metody Społecznej 29 maja 2003 roku i zaczynała od 25 lipca 2003 r. 31 października 2010 r. dostało w życie nowe, zmienione rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku dotyczące minimalnych wymagań dotyczących zaufania oraz higieny pracy, powiązanych z perspektywą spotkania się atmosferą wybuchową w polu pracy, które zastąpiło rozporządzenie z 2003 r.