Technologia gastronomiczna schematy blokowe

Dyrektywa ATEX zwana też Dyrektywą nowego zachowania jest materiałem, którego nadrzędnym projektem jest zbliżenie przepisów prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie systemów ochronnych oraz urządzeń, które brane są w okolicach zagrożonych wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Zasada ta przede każdym określa podstawowe wymagania bezpieczeństwa, szerokie zakresy wyrobów, a dodatkowo sposoby wykazywania zgód z ważnymi wymaganiami bezpieczeństwa. Ważną wartość w zasadzie odgrywają normy europejskie, które szczegółowo opisują techniczne sposoby wykazywania zgód z wymaganiami bezpieczeństwa. Zgodnie z dyrektywą, jeżeli materiał jest prawidłowy z częścią to uważa się jego współpraca z pewnymi wymaganiami bezpieczeństwa. Wspólne wymagania atex dotyczące urządzeń oraz systemów ochronnych używanych w strefach zagrożonych wybuchem uważają się w Dodatku II Dyrektywy. Mowa jest tam o wymaganiach ogólnych, doborze materiałów, projektowaniu i formie, potencjalnych źródłach zapłonu, zagrożeniach wynikających z działań zewnętrznych, wymaganiach dotyczących urządzeń bezpieczeństwa oraz integracji wymagań zapewniających bezpieczeństwo systemu. Razem z wymaganiami producent musi wspominać o tym by zapobiegać wytwarzaniu atmosfery wybuchowej przez urządzenia i sposoby ochronne, zapobiegać zapalaniu atmosfery wybuchowej, powstrzymywać lub ograniczać wybuch. Dania i systemy ochronne powinny być oczywiście skonstruowane, by jak dużo zapobiegać możliwościom powstania wybuchu. Powinny stanowić planowane ze wiedzą wiedzy technicznej. Również stron i podzespoły urządzeń muszą działać bezpiecznie i zgodnie z informacją producenta. Wszystkie urządzenie, system obronny i aparatura powinno posiadać oznakowanie CE. Materiały używane do sieci urządzeń czy systemów ochronnych nie potrafią stanowić łatwopalne. Między nimi a atmosferą nie mogą być żadne reakcje, jakie mogłyby sprawić potencjalny wybuch. Dania a sposoby ochronne nie mogą spowodować zranienia czy nowych obrażeń ciała. Muszą zapewniać, iż w rezultatu ich postępowania nie powstaną za wysokie temperatury oraz promieniowanie. Nie umieją powodować zagrożeń elektrycznych oraz nie mogą robić sytuacji niebezpiecznych.